Fundraising 2016 € 8.500,= verdeeld over St. Leergeld, St. Jarige Job en St....

Fundraising 2016 € 8.500,= verdeeld over St. Leergeld, St. Jarige Job en St. kinderen van de voedselbank

Aspergediner 2016 .

Zaterdag 21 mei heeft Kiwanis Club Alblasserwaard in samenwerking met KYPAD ( Kiwanis Young Professionals Alblasserwaard en Drechtsteden) voor de 17e maal het jaarlijkse aspergediner georganiseerd in restaurant Kampagne in
Hardinxveld.
Het doel van dit diner is geld bij een te brengen waarmee maatschappelijke organisaties worden ondersteund daar waar de overheid een terugtrekkende beweging heeft gemaakt.
Kiwanis heeft als credo " Serving the childeren of the world" , de goede doelen die deze avond werden ondersteund hebben daar natuurlijk alles mee te maken.
Na een uitgesproken smakelijke maaltijd, een loterij , een muzikale omlijsting en een veiling kon voorzitter Jan Korevaar de opbrengst van de avond bekend maken welke totaal ca 8500 euro was.
Het bedrag werd door de 2 Kiwanis clubs naar boven afgerond en verdeeld aan:Stichting Leergeld, Stichting Jarige Job en Stichting kinderen van de voedselbank. Elke stichting kreeg een bedrag van 3000 euro .
Al met al een gezellige avond met een prachtig eindresultaat.

Klik op de tab foto's voor een impressie van het Aspergediner

Deel deze post