Bijzonder jaar 2021

Bijzonder jaar 2021

Het beste van 2021
In wederom een vreemd jaar hebben we als club toch het nodig kunnen bereiken met als hoogtepunt de James Bond Premiere welke het resulaat van € 3.300,= heeft opgeleverd. Verder hebben we de St. Leergeld kunnen helpen met een financiële bijdrage. Tevens hebben we vanwege corona niet alles kunnen doen en hopen dat dit komend jaar anders is zodat we ons meer kunnen inzetten voor de kinderen. 
We danken ook dit jaar onze sponsoren en de clubleden voor hun bijdrage en inzet !!

Deel deze post